Валютні контракти та імпортні операції під час воєнного стану

Завдання

Валютні контракти та імпортні операції під час воєнного стану.

Умова

ПЕРЕЛІК послуг, робіт, прав інтелектуальної власності, інших немайнових прав, призначених для продажу (оплатної передачі), за операціями з імпорту яких рекомендовано Національному банку забезпечити здійснення переказів.

Рішення

Банк заводить контракти тільки по операціям/контрактам, які підпадають під виключення згідно Пункту 14 Постанови НБУ № 18 від 24.02.22 (зі змінами):

 • переказів резидентами за операціями з імпорту товарів [продукції, послуг, робіт, прав інтелектуальної власності та інших немайнових прав, призначених для продажу (оплатної передачі)], зазначених у постанові Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2022 року N 153 "Про окремі питання щодо забезпечення здійснення імпорту" (зі змінами), за умови, якщо поставка товарів за такими операціями здійснена/здійснюється після 23 лютого 2021 року.
  Дозволено здійснювати купівлю та перерахування іноземної валюти за товари, які класифікуються в товарних групах 01-97 УКТ ЗЕД згідно із Законом "Про Митний тариф України", тобто за продукцію. (зміни внесені постановою КМУ від 07.07.22 №761
  При цьому залишилася вимога щодо відповідності послуг, робіт, прав інтелектуальної власності та інших немайнових прав, призначених для продажу (оплатної передачі), що імпортуються, переліку, визначеному постановою КМУ від 24.02.22 №153 (зі змінами та доповненнями), при здійсненні купівлі та перерахуванні іноземної валюти;
 • валютних операцій МФО (міжнародних фінансових організацій), уключаючи представництва МФО, а також валютних операцій резидентів та нерезидентів з переказу коштів в іноземній/національній валюті з метою розрахунків з МФО або з його представництвом;
 • валютних операцій резидентами та нерезидентами для проведення мобілізаційних та інших заходів (потреб), визначених законами України, що регулюють відносини у сферах забезпечення національної безпеки та оборони;
 • операцій з оплати витрат на лікування в медичних закладах іноземної держави, оплати витрат на транспортування хворих, оплати витрат, пов’язаних зі смертю громадян за кордоном (транспортні витрати та витрати на поховання), уключаючи операції зі здійснення страхових виплат (страхових відшкодувань) за договорами страхування осіб, які виїжджають за кордон, на рахунки асистуючих компаній-нерезидентів;
 • операцій з перерахування коштів за навчання на рахунки навчальних закладів іноземної держави;
 • на підставі окремих дозволів (рішень) Національного банку України, що приймаються на підставі звернень Кабінету Міністрів України, міністерств та інших державних органів України (якщо ви відправляєте такий запит до НБУ, вказавши Альфа-Банк як обслуговуючий, то передайте копію запиту з вихідним номером в банк);
 • переказів на користь дипломатичних представництв, консульських установ України за кордоном;
 • розрахунків за кордоном з використанням електронних платіжних засобів або використання електронних платіжних засобів для отримання готівкових коштів.
 • операцій з повернення нерезиденту попередньої оплати (авансового платежу), отриманої(ого) резидентом на його поточний рахунок у банку в Україні після 23 лютого 2022 року за укладеним з нерезидентом договором з купівлі-продажу товару, у зв'язку з невиконанням резидентом зобов'язань за цим договором;
 • операцій з перерахування коштів для виплати аліментів;
 • розрахунків національного оператора поштового зв'язку, небанківських фінансових установ, які є прямими учасниками міжнародних карткових платіжних систем, за зобов'язаннями перед цими платіжними системами;
 • операцій з оплати страхових платежів (страхових внесків, страхових премій) або страхових виплат (страхових відшкодувань) за договорами перестрахування іноземним ядерним пулам (або уповноваженим особам за дорученням таких пулів), які здійснюються уповноваженим страховиком за дорученням членів об'єднання "Ядерний страховий пул";
 • операцій з оплати Моторним (транспортним) страховим бюро України страхових платежів (страхових внесків, страхових премій) за договорами перестрахування, операцій з оплати страхових виплат (страхових відшкодувань) або вимог щодо компенсації таких виплат Моторним (транспортним) страховим бюро України за договорами міжнародного страхування "Зелена картка";
 • операцій з оплати страхових платежів (страхових внесків, страхових премій) або страхових виплат (страхових відшкодувань) за договорами перестрахування, укладеними з перестраховиками-нерезидентами, щодо передачі ризиків цивільної авіації відповідно до Повітряного кодексу України за умови наявності підтвердження від Державної авіаційної служби України, що відповідні повітряні судна продовжують польоти у відкритому повітряному просторі, мають діючі свідоцтва льотної придатності та про наявність чинного сертифіката експлуатанта повітряного судна;
 • операцій з оплати страхових платежів (страхових внесків, страхових премій) за договорами перестрахування, укладеними з перестраховиками-нерезидентами, якими передбачено відшкодування збитків, пов'язаних з експлуатацією, відновленням, пошкодженням, знищенням та/або втратою майна телекомунікаційних мереж та телекомунікаційної інфраструктури на території України, уключаючи ті, що заподіяні внаслідок війни;
 • переказу резидентами (юридичними особами, фізичними особами - суб'єктами підприємницької діяльності) коштів з метою здійснення розрахунків за договорами лізингу транспортних засобів, оренди автотранспорту.

Граничні строки розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів становлять 180 календарних днів та застосовуються до операцій, здійснених з 05 квітня 2022 року.
Граничні строки:

 • не поширюються на операцію з експорту, імпорту товарів (уключаючи незавершені розрахунки за операцією), сума якої (в еквіваленті за офіційним курсом гривні до іноземних валют, установленим НБУ на дату здійснення операції) є меншою, ніж 400 000 грн.,  крім дроблення операцій з експорту товарів або дроблення валютних операцій;​
 • застосовуються з урахуванням установлених за поданням Кабінету Міністрів України відповідно до абзацу другого частини першої статті 13 Закону України "Про валюту і валютні операції" винятків та (або) особливостей для окремих товарів та (або) галузей економіки.

 

Корисні статті

Як працює банк з валютою під час воєнного стану?

Які обмеження для готівкових операцій під час воєнного стану для ЮО та ФОП?

Регламент подачі заявки на продаж, купівлю та конверсію валюти

Чи була ця стаття корисною?
0 з 0 вважають статтю корисною

Коментарі

0 коментарів

Будь ласка, увійдіть, щоб залишити коментар.